Privacystatement van People‘s Business

People’s Business is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacy rechten kunnen uitoefenen. Graag leggen we in ons privacy statement uit welke gegevens we van u opslaan en wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Contactgegevens
People’s Business, Andringastraat 24, 8495 KA Aldeboarn, Tel. +31 514-560166

www.peoples-business.nl, www.zwollebusiness.news, www.twentebusiness.news

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
People’s Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wanneer u contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, verzamelen we de volgende gegevens:

Naam, vestigingsadres en postadres van organisatie

Naam en functie van contactpersoon binnen de organisatie

Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) organisatie/contactpersoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
People’s Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Relatiebeheer
 • Versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen
 • Facturatie
 • U aanmelding voor evenementen
 • Uw bedrijfspresentatie op onze website
 • Leden met elkaar in contact brengen
 • Opdrachten overeen te komen, op te stellen en uit te voeren
 • Te informeren over onze dienstverlening
 • Te voldoen aan de wet- en regelgeving

People’s Business analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
Gegevens voor commerciële doeleinden worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Uw rechten
Iedere betrokkene heeft het recht om zich te beroepen op de volgende rechten:

 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht geautomatiseerde besluitvorming en profiling
 • Recht van bezwaar

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar info@peoples-business.nl. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
People’s Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit binnen de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Technische informatie en cookies
De website van People’s Business kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies en webstatistieken, die wij gebruiken
People’s Business maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Beveiliging
People’s Business doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door People’s Business, dan kun u per e-mail contact met ons opnemen via info@peoples-business.nl. Telefonisch zijn wij te bereiken via telefoonnummer 0514-560166.

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen
People’s Business kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van People’s Business. Deze versie is opgesteld in februari 2020.


Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk aan People’s Business kenbaar worden gemaakt via info@peoples-business.nl. Binnen 7 dagen wordt een reactie gestuurd. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.